Λίστα προϊόντων:

Ιστοσελίδες σχετικές με ArcFM:

ArcFM-Overview

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ArcFM για την αξιόπιστη διαχείριση πληροφοριών οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Το λογισμικό ArcFM βασίζεται στην τεχνολογία GIS της ESRI. Έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής των οργανισμών κοινής ωφέλειας συνδυάζοντας τις δυνατότητες μοντελοποίησης, σχεδιασμού και διαχείρισης των υποδομών των οργανισμών, με την αποτύπωσή τους στον πραγματικό γεωγραφικό χώρο.
Η τεχνολογία λογισμικού ArcFM βασιζόμενη στην οργάνωση των πληροφοριών με γνώμονα την χωρική τους διάσταση, απλοποιεί τις διαδικασίες σχεδίασης των δικτύων, ενισχύει τους μηχανισμούς ανάλυσης και σχεδιασμού των δικτύων, βελτιώνει τους χρόνους επιχειρησιακής απόκρισης σε έκτακτες συνθήκες, οδηγώντας τελικά στην ουσιαστική υποβάθμιση του κόστους διαχείρισης των υποδομών κοινής ωφέλειας.