Αρχική σελίδα > ArcGIS - Προϊόντα > GIS Ειδικού σκοπού

GIS Ειδικού σκοπού

Είναι ένα σύνολο προϊόντων λογισμικού GIS που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του ArcGIS στους παρακάτω τομείς :

  • Δρομολόγηση στόλου και χρονοπρογραμματισμός
  • Πλοήγηση για βέλτιστη δρομολόγηση
  • Χαρτογραφία και γραφήματα (charts)
  • Χωροθέτηση νέας επιχειρηματικής τοποθεσίας και ανάλυση αγοράς
  • Τοποθέτηση επιχειρηματικών πληροφοριών στο χάρτη
  • Συγχώνευση, ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων