Αρχική σελίδα > Πρακτικά Συνεδρίων > Πρακτικά Συνεδρίων 2015

Πρακτικά Συνεδρίου 2015

Αν επιθυμείτε να δείτε κάποια από τις εργασίες της 23ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (7 & 8 Μαΐου 2015 - Αθήνα), μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: