Αρχική σελίδα > Πρακτικά Συνεδρίων > Πρακτικά Συνεδρίων 2016

Πρακτικά Συνεδρίου 2016

Αν επιθυμείτε να δείτε κάποια από τις εργασίες της 24ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (19 & 20 Μαΐου 2016 - Αθήνα), μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: