Αρχική σελίδα > Πρακτικά Συνεδρίων > Πρακτικά Συνεδρίων 2017

Πρακτικά Συνεδρίου 2017

Αν επιθυμείτε να δείτε κάποια από τις εργασίες της 25ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χρηστών ArcGIS (11 & 12 Μαΐου 2017 - Αθήνα), μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: