Αρχική σελίδα > Άλλα Προϊόντα

Άλλα Προϊόντα

Εκτός από τα προϊόντα της ESRI η Marathon Data Systems είναι και αντιπρόσωπος άλλων προϊόντων που ανήκουν σε διάφορους τομείς όπως:

  • Τηλεπισκόπιση,
  • Μεταφορές,
  • Ανάλυση εγκληματικότητας,
  • Δίκτυα άρδευσης/ύδρευσης,
  • Aποχέτευσης ακαθάρτων και αποχέτευσης ομβρίων,
  • Δορυφορικά δεδομένα,
  • Φορητό εξοπλισμό παλάμης με δέκτες GPS και
  • Scanners.