Δελτία τύπου

StoryMaps – Eνα νέο, δυναμικό, προσωπικό εργαλείο αφήγησης

Η Esri φέρνει την δυναμική τεχνολογία χαρτογράφησης σε Όλους με νέο εργαλείο αφήγησης

Eleftheria SahaStoryMaps – Eνα νέο, δυναμικό, προσωπικό εργαλείο αφήγησης
διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης ArcGIS: Διεύθυνση Υδάτων – Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στα πλαίσια αναβάθμισης των ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών της, σχεδίασε, υλοποίησε και δημοσιεύει τρεις διαδικτυακές εφαρμογές, φιλοξενούμενες στην πλατφόρμα ArcGIS Online, οι οποίες παρέχουν ενημέρωση για τα ακόλουθα, κρίσιμα πεδία διαχείρισης των υδατικών πόρων στην περιοχή της Αττικής:

  • υδατικοί πόροι και υδροληψίες,
  • νερά ακτών κολύμβησης,
  • πλημμύρες

1. Ενδεικτική οθόνη εφαρμογής υδατικών πόρων και υδροληψιών

(πατήστε εδώ για πρόσβαση στην εφαρμογή)

Σκοπός ανάπτυξης των διαδικτυακών εφαρμογών, είναι η διαμόρφωση μιας κεντρικής και ενιαίας απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων, η διαχείριση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδάτων Αττικής, μέσα από ένα εύχρηστο, χαρτογραφικό περιβάλλον. Επιπλέον, μέσω της ενσωμάτωσης κατάλληλων εργαλείων, παρέχονται πολλαπλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τα δεδομένα και το χαρτογραφικό περιβάλλον. Έμφαση δίνεται στην αναζήτηση πληροφοριών για την εύκολη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

2. Ενδεικτική οθόνη εφαρμογής ακτών κολύμβησης Αττικής

(πατήστε εδώ για πρόσβαση στην εφαρμογή)

Αναφορικά με τα δεδομένα, οι εφαρμογές απεικονίζουν πρωτογενή στοιχεία που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Υδάτων Αττικής, δευτερογενή στοιχεία που έχουν προκύψει από την χωρική ανάλυση πρωτογενών δεδομένων τρίτων υπηρεσιών, διάφορα δεδομένα άλλων υπηρεσιών (παραδοτέα της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, πηγή ΥΠΕΝ).

3. Ενδεικτική οθόνη εφαρμογής πλημμυρών υδατικού διαμερίσματος Αττικής

(πατήστε εδώ για πρόσβαση στην εφαρμογή)

Όπως επισημάνθηκε από τον κύριο Νίκο Χειλά, προϊστάμενο του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο οποίος επιμελήθηκε το έργο «Από την χρήση των εφαρμογών, αναμένουμε ως ωφελούμενους, πέραν των σχετιζόμενων με το αντικείμενο Δημοσίων Φορέων, τους μελετητές και τους ερευνητές που αποκτούν άμεση πρόσβαση σε έγκυρα δεδομένα, μέσα από το εύχρηστο περιβάλλον διαδικτυακών εφαρμογών GIS, κυρίως όμως τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής, που έχουν πλέον δημόσια πρόσβαση σε ανοιχτές πληροφορίες. σημαντικές για την ποιότητα ζωής του».

Anastasia MavridakiΠερίπτωση Χρήσης ArcGIS: Διεύθυνση Υδάτων – Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
διαβάστε περισσότερα