Υποβολή εργασιών

Το Συνέδριο Χρηστών ArcGIS προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία να μοιραστείτε το δικό σας success story με χρήση της τεχνολογίας ArcGIS, με συναδέλφους σας από την ελληνική και κυπριακή κοινότητα χρηστών.

Υποβολή εργασίας

Προθεσμία υποβολής

Τελική παράταση υποβολής εργασιών: 6 Οκτωβρίου 2023.

Διαδικασία διαμόρφωσης τελικού προγράμματος

Η Marathon Data Systems θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να συμπεριληφθούν κατά το δυνατόν περισσότερες εργασίες στα πλαίσια του διαθέσιμου χρόνου του συνεδρίου. Όλοι οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν για τη συμμετοχή τους μέχρι 10 Οκτωβρίου.

Σημαντικές πληροφορίες

Οι παρουσιάσεις σας θα πρέπει να δείχνουν πώς χρησιμοποιείτε την τεχνολογία ArcGIS για να επηρεάσετε θετικά την κοινότητα ή τον οργανισμό σας.
Δείτε τις οδηγίες υποβολής.

Οδηγίες για

υποβολή εργασιών

Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής εργασιών. Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.

Οι υποβολές πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Πλήρες όνομα και επώνυμο εισηγητών
• Τίτλος παρουσίασης
• Επωνυμία εταιρείας/οργανισμού
• Πλήρεις πληροφορίες διεύθυνσης, τηλεφώνου και email
• Περίληψη (έως 600 χαρακτήρες)
• Θεματική ενότητα εργασίας
• Χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας στο e-mail:marathon@marathondata.gr.
Οι συγγραφείς θα λάβουν γνώση για τη συμμετοχή τους καθώς και σχετικές πληροφορίες για την παρουσίαση της, έως 10 Οκτωβρίου.

Υποβολή εργασίας

Συνάντηση Χρηστών ArcGIS Ελλάδας – Κύπρου 2023

Δηλώστε συμμετοχή
Panagiotis PoulopoulosΥποβολή εργασιών