Εκπαιδευτικό Σεμινάριο MDS: Δημιουργία Αυτοματοποιημένων Εργαλείων σε περιβάλλον ArcGIS Pro με χρήση Python

Η Marathon Data Systems διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 3 ημερών με θέμα “Δημιουργία Αυτοματοποιημένων Εργαλείων σε περιβάλλον ArcGIS Pro με χρήση Python“.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 12-14 Ιουλίου 2023 τις ώρες 10:00 – 15:00 στα γραφεία μας, Αιγιαλείας 48, στο Μαρούσι.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση του ArcGIS Pro και των εργαλείων του και να ανακαλύψουν πώς μπορούν να δημιουργήσουν αυτοματοποιημένα εργαλεία με τη χρήση της Python. Ειδικότερα, στα πλαίσια του σεμιναρίου θα αποκτήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον της Python μέσα στο ArcGIS Pro, θα εκπαιδευτείτε στη δημιουργία scripts για κοινές εργασίες διαχείρισης δεδομένων και στην αυτοματοποίηση των ροών γεωεπεξεργασίας. Επίσης, θα διδαχθείτε τεχνικές για να διαμοιράζεστε τα python scripts, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα τόσο εντός όσο και εκτός του ArcGIS Pro.

 

Στόχοι σεμιναρίου

  • Εφαρμογή των κανόνων σύνταξης της γλώσσας Python για τη δημιουργία αξιόπιστων scripts στο ArcGIS Pro.
  • Χρήση τεχνικών αυτοματοποίησης για την επανάληψη εργασιών γεωεπεξεργασίας σε ένα Python script, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική, επαναλαμβανόμενη ροή ανάλυσης.
  • Χρήση της Python για την πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα, την επεξεργασία των attributes και τη δημιουργία και τροποποίηση στοιχείων.
  • Δημιουργία custom python scripts tools, τα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν με άλλους χρήστες του ArcGIS.

*Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους με βασικές γνώσεις ArcGIS Pro, ενώ βασικές γνώσεις προγραμματισμού θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του σεμιναρίου.

**Συμπληρωματικά μπορείτε πριν την παρακολούθηση του σεμιναρίου να δείτε το δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο της Esri, Python for Everyone.

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας. Οι θέσεις για το σεμινάριο έχουν καλυφθεί.

Eleftheria SahaΕκπαιδευτικό Σεμινάριο MDS: Δημιουργία Αυτοματοποιημένων Εργαλείων σε περιβάλλον ArcGIS Pro με χρήση Python