Κατάλογος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

Η Marathon Data Systems ξεκινάει ένα νέο πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων ArcGIS για το διάστημα Σεπτέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019. Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πραγματοποιούνται είναι:

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Διάρκεια: 2 ημέρες (10 ώρες)

 

Περιγραφή του σεμιναρίου

Οι Βάσεις Δεδομένων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι σε όλες τις βασικές λειτουργίες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), αφού η επιτυχία κάθε πληροφοριακού συστήματος συνδέεται άμεσα με το είδος και την ποιότητα της πληροφορίας που εμπεριέχει. Η κατανόηση των βασικών εννοιών και των δομικών στοιχείων μιας Βάσης Δεδομένων αποτελεί αρωγό για τη σε βάθος κατανόηση των Γεωγραφικών Βάσεων δεδομένων, οι οποίες συνιστούν τον πυρήνα των ArcGIS λογισμικών.

Σκοπός του σεμιναρίου “Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων” είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές έννοιες των Βάσεων Δεδομένων βοηθώντας τους να κατανοήσουν με απλά παραδείγματα, πώς τα εργαλεία των υπολογιστών, βοηθούν στην οργάνωση των δεδομένων και στην παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών από αυτά.

Πιο συγκεκριμένα, με το συνδυασμό θεωρίας και ασκήσεων, το σεμινάριο έχει σαν στόχο να καθοδηγήσει μεθοδευμένα από το σχεδιασμό μίας σχεσιακής βάσης δεδομένων στην φυσική υλοποίηση και χρήση της.

Ξεκινώντας λοιπόν από ένα απλοποιημένο σενάριο του πραγματικού κόσμου, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σχεδιάσουν ένα σχήμα για τη βάση δεδομένων που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σεναρίου και θα χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων για να τη δημιουργήσουν. Στη συνέχεια, θα εισάγουν δεδομένα στη βάση, θα εκτελέσουν ενημερώσεις στα δεδομένα και θα εκτελέσουν ερωτήματα που θα επιστρέφουν χρήσιμη πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων.

Εισαγωγή στο ArcGIS

Διάρκεια: 2 ημέρες (10 ώρες)

 

Περιγραφή του σεμιναρίου

Το σεμινάριο προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και της πλατφόρμας ArcGIS. Απευθύνεται σε χρήστες που είναι αρχάριοι στην τεχνολογία των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Το σεμινάριο δεν εστιάζεται σε συγκεκριμένο προϊόν λογισμικού της Esri, αλλά ευρύτερα στην τεχνολογία λογισμικού της πλατφόρμας ArcGIS. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην πλατφόρμα ArcGIS αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητές της σε εισαγωγικό επίπεδο.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τυπικές ενέργειες και εργασίες που πραγματοποιούμε σε ένα σύγχρονο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών όπως είναι οι επόμενες:

 • Ο εντοπισμός και η οργάνωση γεωγραφικών δεδομένων ή άλλου περιεχομένου για την υλοποίηση μιας εργασίας στα GIS.
 • Η απεικόνιση γεωγραφικών αντικειμένων σε έναν χάρτη GIS και η ανάκτηση πληροφοριών από αυτά.
 • Η διεξαγωγή χωρικών αναλύσεων για την λήψη απαντήσεων σε ερωτήματα που αφορούν τον χώρο.
 • Ο διαμοιρασμός των χαρτών GIS και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.

Ροές εργασίας GIS με το ArcMap

Διάρκεια: 3 ημέρες (15 ώρες)

 

Περιγραφή του σεμιναρίου

Το σεμινάριο προσφέρει στους εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις πιο αντιπροσωπευτικές ροές εργασίες, τα βασικά εργαλεία και τις κύριες τεχνικές της εφαρμογής ArcMap, εμπλουτίζοντας τις εισαγωγικές γνώσεις που έχουν αποκομίσει από το σεμινάριο ArcGIS I: «Εισαγωγή στην πλατφόρμα ArcGIS». Το σεμινάριο δίνει έμφαση σε τυπικές ροές εργασίας ενός σύγχρονου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την διαχείριση, την απεικόνιση, την ανάλυση και τον διαμοιρασμό χαρτών και γεωγραφικών δεδομένων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοσή τους στην χρήση του ArcGIS, όπως είναι οι επόμενες:

 • Εργασία με γεωγραφικά αντικείμενα και με τα γνωρίσματά τους.
 • Δημιουργία και τροποποίηση δεδομένων.
 • Δημιουργία χαρτών.
 • Χρήση εργαλείων και δεδομένων για την λήψη απαντήσεων σε ερωτήματα.
 • Επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον χώρο.
 • Διαμοιρασμός γεωγραφικής πληροφορίας.

Εισαγωγή στη νέα Desktop εφαρμογή ArcGIS Pro

Διάρκεια: 2 ημέρες (10 ώρες)

 

Περιγραφή του σεμιναρίου

Επεκτείνετε τις βασικές σας γνώσεις GIS, εξοικειωθείτε με την εφαρμογή ArcGIS Pro και εξερευνήστε μερικές από τις πιο συνηθισμένες ροές εργασίας σε περιβάλλον GIS. Το σεμινάριο αυτό εισάγει τον συμμετέχοντα σε τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές για τη χαρτογράφηση, τη διαχείριση, την ανάλυση και τον διαμοιρασμό GIS δεδομένων. Μέσω των ασκήσεων του σεμιναρίου θα αποκτήσετε την εμπειρία που απαιτείται για να εργαστείτε αποτελεσματικά με το ArcGIS Pro.

Μέσω μιας ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων, θα μάθετε τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση κοινών εργαλείων και τεχνικών, για την εκτέλεση εργασιών σε ένα περιβάλλον GIS. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν βασικές ροές εργασίας σχετικές με τη δημιουργία, τη διαχείριση, την απεικόνιση, την επεξεργασία, την ανάλυση και τον διαμοιρασμό δεδομένων και χαρτών GIS, χρησιμοποιώντας το ArcGIS Pro.

Το σεμινάριο είναι οργανωμένο σε πέντε θεματικές ενότητές.

 • Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το ArcGIS Pro, οι δυνατότητές, καθώς και η λειτουργικότητά του.
 • Στη δεύτερη ενότητα, δίνεται έμφαση στην εξοικείωση του χρήστη με τη νέα διεπαφή του ArcGIS Pro, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πλοηγηθούν στην εφαρμογή, να οργανώσουν/ διαχειριστούν χωρικά δεδομένα και να γνωρίσουν βασικές αρχές των γεωγραφικών συστημάτων αναφοράς.
 • Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τις ιδιότητες των επιπέδων στο ArcGIS Pro (συμβολισμός, απόδοση ετικετών, ιδιότητες απεικόνισης), σε συνδυασμό με την χρήση των πινάκων γνωρισμάτων, καθώς και την απεικόνιση δεδομένων σε 3D περιβάλλον.
 • Η τέταρτη ενότητα, εισάγει τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία και την ανάλυση GIS δεδομένων στο ArcGIS Pro, μέσω της χρήσης εργαλείων γεωεπεξεργασίας.
 • Η τελευταία ενότητα καλύπτει τη δημιουργία χαρτών για εκτύπωση και για κοινή χρήση στο διαδύκτιο, καθώς και διάφορες στρατηγικές για τον διαμοιρασμό GIS δεδομένων, χαρτών και περιεχομένου μέσω του ArcGIS Pro.

Χωρική ανάλυση με χρήση Geoprocessing, Spatial και 3D εργαλείων

Διάρκεια: 2 ημέρες (10 ώρες)

 

Περιγραφή του σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό είναι το κύριο σεμινάριο για το ArcGIS σε θέματα ανάλυσης. Το περιεχόμενό του προϋποθέτει εξοικείωση με το ArcGIS Desktop. Είναι το μοναδικό σεμινάριο που κάνει εκτενή χρήση του Model Builder, και που καλύπτει σε βάθος τη Χωρική Στατιστική. Αυτός είναι ο λόγος που πολύς κόσμος το παρακολουθεί ειδικά αυτό. Επίσης, το περιεχόμενό του αναπτύσσει την ανάλυση εγγύτητας πέρα από τα απλά buffers, εξετάζει μεθόδους επίθεσης πλεγματικών δεδομένων, και εισάγει την έννοια του grouping analysis. Επίσης δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό, προετοιμασία, και κατανόηση συστηματικών αναλυτικών διαδικασιών.

 • Επιλογή κατάλληλων δεδομένων, μεθόδων, και εργαλείων για σχεδιασμό, εφαρμογή και τεκμηρίωση μιας δοθείσας εργασίας ανάλυσης.
 • Αυτοματισμός βημάτων ανάλυσης με χρήση εργαλείων γεωεπεξεργασίας.
 • Δημιουργία weighted suitability model για την εύρεση της βέλτιστης τοποθεσίας για συγκεκριμένο σκοπό.
 • Εφαρμογή χωρικής στατιστικής για τη διερεύνηση προτύπων κατανομής και αναγνώριση hot spots.
 • Μοντελοποίηση χρονικών δεδομένων για ανάλυση και οπτικοποίηση αλλαγών που συνέβησαν με την πάροδο του χρόνου.
 • Διαμοιρασμός ροών εργασίας ανάλυσης και αποτελεσμάτων αυτής, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα.

Δημιουργία web εφαρμογών με το ArcGIS Enterprise

Διάρκεια: 2 ημέρες (10 ώρες)

 

Περιγραφή του σεμιναρίου

To σεμινάριο έχει ως κύριο θέμα την δημοσίευση GIS περιεχομένου στο Internet μέσω της χρήσης της πλατφόρμας ArcGIS Enterprise. Με αυτό το σεμινάριο μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε τα GIS δεδομένα μας προκειμένου να επιτύχουμε ροές εργασίας που να εξυπηρετήσουν χρήστες που κάνουν χρήση των νέων εφαρμογών της ESRI μέσω Mobile και Web.

Κύριοι στόχοι που θα επιτευχθούν μέσω του σεμιναρίου περιγράφονται στην συνέχεια.

 • Παρουσίαση των συστατικών μερών ενός συστήματος ArcGIS Enterprise και κατανόηση πως αυτά δια λειτουργούν μεταξύ τους.
 • Προετοιμασία περιεχομένου για δημοσίευση στο Internet.
  Σχεδιασμός και δημιουργία map caches για μεγιστοποίηση απόδοσης υπηρεσιών.
 • Δημιουργία και παροχή εξειδικευμένων GIS δυνατοτήτων με την χρήση των enterprise services.
 • Εργασία με την χρήση Feature Services για την ενεργοποίηση δυνατοτήτων Web Editing.
 • Χρήση δημοσιευμένων υπηρεσιών και του περιεχομένου τους μέσα από διάφορες εφαρμογές της ESRI.

Εισαγωγή στην cloud πλατφόρμα της Esri, ArcGIS Online

Διάρκεια: 2 ημέρες (10 ώρες)

 

Περιγραφή του σεμιναρίου

Το σεμινάριο προσφέρει στους εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να εξοικειωθούν με την έννοια του Web GIS και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει μέσω της χρήσης της cloud πλατφόρμας χαρτογράφησης του ArcGIS Online.

Ξεκινώντας από τη δημιουργία ενός «Οργανισμού» στην πλατφόρμα του ArcGIS Online, οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν βασικές ροές εργασίας που αφορούν στη διαχείριση ενός Οργανισμού, καθώς και στην εργασία με έτοιμο περιεχόμενο, υπηρεσίες και εργαλεία ανάλυσης που προσφέρει η πλατφόρμα. Επιπλέον, μαθαίνουν να δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο, να το χρησιμοποιούν για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών και να το διαμοιράζονται με τους υπόλοιπους χρήστες.

Με χρήση έτοιμων προτύπων και με τον web AppBuilder μαθαίνουν να υλοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές για θέαση και επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων. Τέλος, μέσω της γνωριμίας με το περιβάλλον του ArcGIS Maps for Office μαθαίνουν να δημιουργούν διαδικτυακούς χάρτες στο περιβάλλον του Excel και να τους χρησιμοποιούν σε παρουσιάσεις στο περιβάλλον του PowerPoint.

Για την καλύτερη εκμάθηση της πλατφόρμας ArcGIS παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδικό χάρτη μαθημάτων που ακολουθεί για τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα σεμινάρια που παρέχουμε στο νέο κύκλο εκπαιδεύσεων:

Anastasia MavridakiΚατάλογος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων