Κατάλογος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

Η Marathon Data Systems ξεκινάει πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων ArcGIS για το διάστημα Iανουάριος 2023 – Ιούνιος 2023. Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πραγματοποιούνται είναι:

Εκπαίδευση στο δυναμικό περιβάλλον (2D & 3D) του ArcGIS Pro

Διάρκεια: 3 ημέρες (15 ώρες)

 

Περιγραφή του σεμιναρίου

Επεκτείνετε τις βασικές σας γνώσεις GIS, εξοικειωθείτε με την εφαρμογή ArcGIS Pro και εξερευνήστε μερικές από τις πιο συνηθισμένες ροές εργασίας σε περιβάλλον GIS.

Το σεμινάριο αυτό εισάγει τον συμμετέχοντα σε τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές για τη χαρτογράφηση, τη διαχείριση, την ανάλυση και τον διαμοιρασμό GIS δεδομένων. Μέσω των ασκήσεων του σεμιναρίου θα αποκτήσετε την εμπειρία που απαιτείται για να εργαστείτε αποτελεσματικά με το ArcGIS Pro.

Μέσω μιας ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων, θα μάθετε ροές εργασίας και βέλτιστες πρακτικές για την εκτέλεση θεμελιωδών διαδικασιών GIS και εργασιών στο ArcGIS Pro. Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί και δομηθεί έτσι ώστε ένας μαθητής με ελάχιστη ή καμία εμπειρία GIS να μπορεί να επιστρέψει στο γραφείο του με εφόδια και δεξιότητες που απαιτούνται για να εκτελέσει καθιερωμένες εργασίες GIS σε εισαγωγικό επίπεδο. Αυτές περιλαμβάνουν:

 • πλοήγηση στο περιβάλλον εργασίας ArcGIS Pro,
 • διαχείριση χωρικών δεδομένων,
 • οργάνωση geodatabase,
 • βασική απεικόνιση δεδομένων 2D και 3D,
 • ετικέτες,
 • δημιουργία και επεξεργασία χωρικών δεδομένων,
 • εργασία με πίνακες,
 • βασική χωρική ανάλυση,
 • βασική χαρτογραφία
 • κοινή χρήση δεδομένων σε όλη την πλατφόρμα ArcGIS.

Προχωρημένη Ανάλυση στο ArcGIS Pro με χρήση επεκτάσεων (Spatial, 3D)

Διάρκεια: 3 ημέρες (15 ώρες)

 

Περιγραφή του σεμιναρίου

Στο σεμινάριο αυτό θα μάθετε τις βασικές έννοιες της χωρικής ανάλυσης καθώς και μια τυποποιημένη ροή εργασιών που μπορείτε να εφαρμόσετε σε οποιοδήποτε έργο χωρικής ανάλυσης. Θα εκτελέσετε διάφορα ArcGIS εργαλεία για τη διερεύνηση, την ανάλυση και την παραγωγή αξιόπιστων πληροφοριών από τα δεδομένα που σας παρέχονται σε κάθε σενάριο. Τα εργαλεία αυτά δεν αποτελούν μόνο κομμάτι του βασικού πυρήνα του Desktop λογισμικού ArcGIS PRO αλλά ανήκουν και στις επεκτάσεις Spatial Analyst και 3D Analyst. Πιο συγκεκριμένα η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

 • Επεξήγηση της έννοιας της χωρικής ανάλυσης
 • Ανάλυση εγγύτητας (Proximity Analysis)
 • Ανάλυση επικάλυψης (Overlay Analysis)
 • Δημιουργία επιφανειών μέσω μεθόδων παρεμβολής (Interpolation)
 • Ανάλυση Καταλληλότητας (Suitability modelling)
 • Xωροχρονική ανάλυση (Space- time analysis)
 • Τρισδιάστατη ανάλυση (3D Analysis)

Εκπαίδευση στο ArcGIS Online και στις έτοιμες εφαρμογές του (ArcGIS for Office, ArcGIS Field Maps, ArcGIS Dashboards, ArcGIS Experience Builder, ArcGIS StoryMaps και ArcGIS Survey123)

Διάρκεια: 3 ημέρες (15 ώρες)

 

Το υλικό του σεμιναρίου (διαφάνειες και ασκήσεις) είναι στα αγγλικά.


Περιγραφή του σεμιναρίου

Το σεμινάριο προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις υπόλοιπες συνιστώσες της ArcGIS Πλατφόρμα και πιο συγκεκριμένα με το Web GIS. Μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η χρήση της cloud πλατφόρμας του ArcGIS Online, θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με άλλους χρήστες, μέσα από τη διάχυση δεδομένων και τη χρήση διαδικτυακών χαρτών και εφαρμογών.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τυπικές ενέργειες και εργασίες που πραγματοποιούνται σε ένα cloud περιβάλλον όπως είναι οι ακόλουθες:

 • Κατανόηση των βασικών εννοιών του ArcGIS Online portal καθώς και των ροών εργασίας που αφορούν στη διαχείριση ενός Οργανισμού (μέλη, γκρουπ)
 • Χρήση του ArcGIS Online για δημιουργία, οργάνωση, αποθήκευση και διαμοιρασμό web αντικειμένων
 • Διαχείριση δεδομένων και δημοσίευσή τους μέσω του ArcGIS Pro
 • Διαχείριση έτοιμου περιεχομένου και υπηρεσιών (web maps, web layers, Living Atlas)
 • Χρήση του ArcGIS for Office σε περιβάλλον Microsoft Office
 • Χρήση των έτοιμων ArcGIS Εφαρμογών για το πεδίο, όπως ArcGIS Field Maps, ArcGIS Dashboards και ArcGIS Survey123

Δημιουργία περιεχομένου στο ArcGIS Enterprise για χρήση σε Web εφαρμογές

Διάρκεια: 3 ημέρες (15 ώρες)

 

Το υλικό του σεμιναρίου (διαφάνειες και ασκήσεις) είναι στα αγγλικά.

Περιγραφή του σεμιναρίου

To σεμινάριο έχει ως κύριο θέμα την δημοσίευση GIS περιεχομένου στο Internet μέσω της χρήσης της πλατφόρμας ArcGIS Enterprise. Με αυτό το σεμινάριο μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε τα GIS δεδομένα μας προκειμένου να επιτύχουμε ροές εργασίας που να εξυπηρετήσουν χρήστες που κάνουν χρήση των νέων εφαρμογών της ESRI μέσω Mobile και Web.

Κύριοι στόχοι που θα επιτευχθούν μέσω του σεμιναρίου περιγράφονται στην συνέχεια.

 • Παρουσίαση των συστατικών μερών ενός συστήματος ArcGIS Enterprise και κατανόηση πως αυτά δια λειτουργούν μεταξύ τους.
 • Προετοιμασία περιεχομένου για δημοσίευση στο Internet.
 • Σχεδιασμός και δημιουργία map caches για μεγιστοποίηση απόδοσης υπηρεσιών.
 • Δημιουργία και παροχή εξειδικευμένων GIS δυνατοτήτων με την χρήση των enterprise services.
 • Εργασία με την χρήση Feature Services για την ενεργοποίηση δυνατοτήτων Web Editing.
 • Χρήση δημοσιευμένων υπηρεσιών και του περιεχομένου τους μέσα από διάφορες εφαρμογές της ESRI.

Δημιουργία Αυτοματοποιημένων Εργαλείων σε περιβάλλον Python για ArcGIS

Διάρκεια: 3 ημέρες (15 ώρες)

 

Το υλικό του σεμιναρίου (διαφάνειες και ασκήσεις) είναι στα αγγλικά.

Περιγραφή του σεμιναρίου

To σεμινάριο έχει ως κύριο θέμα την δημιουργία αυτοματοποιημένων εργαλείων σε περιβάλλον Python και των βιβλιοθηκών της ArcPy. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα αποκτήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον της Python -εντός και εκτός του ArcGIS Pro- και θα παρουσιαστούν διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης κώδικα. Επίσης, θα εκπαιδευτείτε στη δημιουργία scripts με εργαλεία γεωεπεξεργασίας και στη βέλτιστη χρήση τους μέσα σε στο Python περιβάλλον. Θα διδαχθείτε μεθόδους δημιουργίας και ενημέρωσης υφιστάμενων δεδομένων μέσω μεθόδων της ArcPy και τεχνικές για να διαμοιράζεστε τα python scripts, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα τόσο εντός όσο και εκτός του ArcGIS Pro.

Κύριοι στόχοι που θα επιτευχθούν μέσω του σεμιναρίου περιγράφονται στην συνέχεια:

 • Εφαρμογή των κανόνων σύνταξης της γλώσσας Python για τη δημιουργία αξιόπιστων scripts στο ArcGIS Pro.
 • Χρήση τεχνικών αυτοματοποίησης για την επανάληψη εργασιών γεωεπεξεργασίας σε ένα Python script, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική, επαναλαμβανόμενη ροή ανάλυσης.
 • Χρήση της Python για την πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα, την επεξεργασία των attributes και τη δημιουργία και τροποποίηση στοιχείων.
 • Δημιουργία custom python scripts tools, τα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν με άλλους χρήστες του ArcGIS.
Aπαραίτητα προαπαιτούμενα παρακολούθησης του σεμιναρίου
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους με βασικές γνώσεις ArcGIS Pro και βασικές γνώσεις προγραμματισμού και Python.

 

Για την καλύτερη εκμάθηση της πλατφόρμας ArcGIS παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδικό χάρτη μαθημάτων που ακολουθεί για τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα σεμινάρια που παρέχουμε στο νέο κύκλο εκπαιδεύσεων:

Anastasia MavridakiΚατάλογος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων