Εφαρμογές Χρηστών ArcGIS – Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Tο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων με χρήση τεχνολογίας ArcGIS (Desktop, EnterpriseOnline, Story Maps) και αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση (αρχαιολογική, διοικητική και γεωχωρική) των ακίνητων μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων και των ζωνών προστασίας αυτών.

Με το έργο αυτό καθίσταται δυνατή η πλήρης εποπτεία, προστασία και διαχείριση των μνημείων και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, από το σύνολο των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Ταυτόχρονα, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δημοσίου, να ενημερώνονται για τον μνημειακό πλούτο της χώρας, αλλά και για τυχόν δεσμεύσεις και περιορισμούς που υφίστανται βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχές ή ακίνητα ενδιαφέροντος τους.

Σήμερα, η Διαδικτυακή Πύλη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου περιλαμβάνει περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα για 17.000 Μνημεία, 3.100 Αρχαιολογικούς Χώρους, 220 Αρχαιολογικά Μουσεία, 420  Ιστορικούς Τόπους και 844  Ζώνες Προστασίας.

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο είναι προσβάσιμο μέσα από τη διαδικτυακή Πύλη GIS Αρχαιολογικό v.2022 (arxaiologikoktimatologio.gov.gr) από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πλήρη και έγκυρη πληροφορία για τυχόν δεσμεύσεις και περιορισμούς που υφίστανται βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχές ή ακίνητα.

To Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο λειτουργεί σε περιβάλλον ArcGIS και αποτελείται από μια βάση δεδομένων (back end) και μια διαδικτυακή Πύλη (front end). Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει διοικητικά, επιστημονικά και γεωχωρικά δεδομένα, καθώς και τεκμήρια, όπως ΦΕΚ κηρύξεων, σαρωμένα διοικητικά έγγραφα, επιστημονικές αναφορές, φωτογραφίες και σχέδια και απευθύνεται κυρίως στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε κρατικές υπηρεσίες εν γένει.

Η Πύλη αντλεί επιλεγμένα συνοπτικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων και τα προβάλλει προς χρήση από το ευρύ κοινό. Η δομή του ΟΠΣ και της Πύλης είναι μνημειοκεντρική. Δηλαδή, η αναζήτηση πραγματοποιείται με βάση το μνημείο, τον αρχαιολογικό χώρο ή τον ιστορικό τόπο.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το storymap Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο   που έχει δημιουργήσει και δημοσιεύσει η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων με τα Ελληνικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO.

Δείτε το βίντεο με την παρουσίαση του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου εδώ.

Εγγραφείτε στη Marathon Data Systems για να λαμβάνετε συναφείς ενημερώσεις.

Eleftheria SahaΕφαρμογές Χρηστών ArcGIS – Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο