Εκπαιδευτικό Σεμινάριo “Εισαγωγή στο ArcGIS” Απριλίου

Ξεκινάει ο νέος κύκλος σεμιναρίων της πλατφόρμας ArcGIS από την Marathon Data Systems για τον μήνα Απρίλιο

Στις 8 & 9 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο “Εισαγωγή στο ArcGIS”.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και της πλατφόρμας ArcGIS. Απευθύνεται σε χρήστες που είναι αρχάριοι στην τεχνολογία των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Το σεμινάριο δεν εστιάζεται σε συγκεκριμένο προϊόν λογισμικού της Esri, αλλά ευρύτερα στην τεχνολογία λογισμικού της πλατφόρμας ArcGIS. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην πλατφόρμα ArcGIS αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητές της σε εισαγωγικό επίπεδο.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τυπικές ενέργειες και εργασίες που πραγματοποιούμε σε ένα σύγχρονο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών όπως οι παρακάτω:

  • Ο εντοπισμός και η οργάνωση γεωγραφικών δεδομένων ή άλλου περιεχομένου για την υλοποίηση μιας εργασίας στα GIS.
  • Η απεικόνιση γεωγραφικών αντικειμένων σε έναν χάρτη GIS και η ανάκτηση πληροφοριών από αυτά.
  • Η διεξαγωγή χωρικών αναλύσεων για την λήψη απαντήσεων σε ερωτήματα που αφορούν τον χώρο.
  • Ο διαμοιρασμός των χαρτών GIS και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες εκπαίδευσης της Marathon Data Systems σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, από τις 10:00 μέχρι τις 15:00, από πλήρως καταρτισμένους εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία στην πλατφόρμα ArcGIS.

Για εγγραφή επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους :
– για Αθήνα
– για Θεσσαλονίκη

 

 

Marily PaipetiΕκπαιδευτικό Σεμινάριo “Εισαγωγή στο ArcGIS” Απριλίου