Εκπαιδευτικό Σεμινάριo “Ροές Εργασίας GIS με το ArcMap” Μαΐου

Στις 15,16 & 17 Μαΐου 2019 πραγματοποιείται το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Ροές εργασίας GIS με το ArcMap“. Tο εν λόγω σεμινάριο προσφέρει στους εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις πιο αντιπροσωπευτικές ροές εργασίες, τα βασικά εργαλεία και τις κύριες τεχνικές της εφαρμογής ArcMap, εμπλουτίζοντας τις εισαγωγικές γνώσεις που έχουν αποκομίσει από το σεμινάριο ArcGIS I: «Εισαγωγή στην πλατφόρμα ArcGIS». Το σεμινάριο δίνει έμφαση σε τυπικές ροές εργασίας ενός σύγχρονου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την διαχείριση, την απεικόνιση, την ανάλυση και τον διαμοιρασμό χαρτών και γεωγραφικών δεδομένων. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοσή τους στην χρήση του ArcGIS, όπως είναι οι επόμενες:

– Εργασία με γεωγραφικά αντικείμενα και με τα γνωρίσματά τους.
–  Δημιουργία και τροποποίηση δεδομένων.
–  Δημιουργία χαρτών.
–  Χρήση εργαλείων και δεδομένων για την λήψη απαντήσεων σε ερωτήματα.
–  Επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον χώρο.
– Διαμοιρασμός γεωγραφικής πληροφορίας.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες εκπαίδευσης της Marathon Data Systems σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, από τις 10:00 μέχρι τις 15:00, από πλήρως καταρτισμένους εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία στην πλατφόρμα ArcGIS.

Για εγγραφή επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους :
– για Αθήνα
– για Θεσσαλονίκη

 

 

Marily PaipetiΕκπαιδευτικό Σεμινάριo “Ροές Εργασίας GIS με το ArcMap” Μαΐου