Σημαντική ενημέρωση για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου HTTPS στο ArcGIS Online

Ενημερωθείτε για την εφαρμογή του HTTPS Only στο ArcGIS Online

Η Esri έχει δεσμευτεί να παρέχει ισχυρά επίπεδα ασφάλειας για την πλατφόρμα ArcGIS χρησιμοποιώντας τα πλέον πρόσφατα πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές στα πρωτόκολλα ασφαλείας. Για την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων, από τις 8 Δεκεμβρίου 2020, το ArcGIS Online θα αναβαθμιστεί για  να πραγματοποιήσει τη μετάβαση από το πρωτόκολλο http σε αυτό του https  – HTTPS Only“.

Αυτή η σημαντική βελτίωση της ασφάλειας του ArcGIS Online πιθανότατα θα επηρεάσει ορισμένα λογισμικά ArcGIS και custom λύσεις. Οι χρήστες που απέκτησαν συνδρομές ArcGIS Online πριν από τον Σεπτέμβριο 2018 και η συνδρομή τους έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει τόσο το HTTP όσο και το HTTPS πρέπει να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη του χρόνου διακοπής λειτουργίας πριν από τη μετάβαση σε πρωτόκολλο HTTPS.

Πρόσθετες πληροφορίες για την μετάβαση στο “HTTPS Only”

  • Ένα σχέδιο δράσης για τους χρήστες του ArcGIS έχει δημοσιευτεί στο Technical Support site της Esri, ανατρέξτε στην ενότητα Important Updates for the ArcGIS Platform and HTTPS Only Enforcement.
  • Στις 21 Μαΐου, οι Διαχειριστές του ArcGIS Online θα λάβουν σχετική ειδοποίηση μέσω email.

Εγγραφείτε στη Marathon Data Systems για να λαμβάνετε συναφείς ενημερώσεις.

Eleftheria SahaΣημαντική ενημέρωση για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου HTTPS στο ArcGIS Online