Όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία μας -μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας της- εναρμονίζεται με το νέο καθεστώς που εισάγει ο Κανονισμός και ισχύει σε όλη την Ε.Ε. Μέσα στο καινούργιο περιβάλλον που δημιουργείται από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού, απαιτείται η συγκατάθεση/συναίνεση του υποκειμένου που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, ώστε να ακολουθηθεί νομότυπα η επεξεργασία τους, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που διέπει τη συνεργασία μας και στο βαθμό και την έκταση που απαιτείται για την υλοποίησή της. Η εταιρεία μας δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει περισσότερα στοιχεία από αυτά που απαιτεί η ομαλή και σταθερή επαγγελματική συνεργασία με τους πελάτες της. Γι’ αυτό το λόγο, δεν ζητάμε ούτε ποτέ θα ζητήσουμε από κανέναν αντισυμβαλλόμενο ή τρίτο υποψήφιο πελάτη μας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και περιοριζόμαστε μόνο στη λήψη απλών προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο κλπ.), πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της υφιστάμενης ή σκοπούμενης επαγγελματικής σχέσης μας, αποβλέποντας πάντοτε και αποκλειστικά στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των πελατών μας πάνω στις εφαρμογές και τα προϊόντα μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μας, κατόπιν πάντοτε της συναίνεσης του υποκειμένου αντισυμβαλλόμενου ή υποψήφιου πελάτη, συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, αποθήκευση, ηλεκτρονική οργάνωση αυτών (των προσωπικών δεδομένων), με σκοπό τη συνεπή, έγκυρη και επίκαιρη ενημέρωση και εκπαίδευση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η άρση της συναίνεσης προς επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δημιουργεί ταυτόχρονα και αυτοδίκαια για την εταιρεία μας την υποχρέωση διακοπής της επεξεργασίας τους και την υποχρέωση καταστροφής και διαγραφής τους.

Panagiotis PoulopoulosΌροι χρήσης