Πελατολόγιο

Η Marathon Data Systems διαθέτει μία μεγάλη βάση χρηστών των τεχνολογικών της προϊόντων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Η παρακάτω ενδεικτική λίστα εγκαταστάσεων αποδεικνύει και την σημαντικότητα του έργου που επιτελούν οι συνεργάτες της, είτε πρόκειται για φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, είτε για φορείς του ιδιωτικού τομέα, είτε για εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Marily PaipetiΠελατολόγιο