Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ενσωματώνει σε ένα διαχυμένο περιβάλλον ολόκληρη την τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS από την Esri και ArcFM από την Schneider Electric ενταγμένη στη διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής της χώρας που ξεκινά από τους Ηλεκτροπαραγωγικούς Σταθμούς και καταλήγει μέχρι τις συνδέσεις των χρηστών δικτύου. Η σημασία και ο ρόλος του GIS στον οργανισμό αυξάνεται συνεχώς και πέραν από την τήρηση των δεδομένων του ηλεκτρικού συστήματος σε μια πλούσια και πλήρως ανεπτυγμένη γεωβάση, με την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών και προχωρημένων αλγορίθμων υποβαστάζεται ο εκσυγχρονισμός του δικτύου για την αντιμετώπιση των καινούργιων προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας και εισαγωγή των δικτύων του μέλλοντος. Η πλατφόρμα του GIS (ΓεωΔιαΣ) προσφέρεται ως σημαντικό εφαλτήριο για το ψηφιακό μετασχηματισμό της Επιχείρησης σε μια ενιαία πλατφόρμα συστημάτων και εφαρμογών με τον εγκλωβισμό σε αυτό του αρμόδιου προσωπικού, οργανισμών και συνεργατών, τη διεργασία επιχειρηματικών αναλύσεων για συνεχή ανάπτυξη, και την εισαγωγή έξυπνων εφαρμογών με την αξιοποίηση όλων των προσφερομένων και ταχεία αναπτυσσόμενων τεχνολογιών.

Panagiotis PoulopoulosΑρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)