Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Γεωπύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ήδη ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας της Γεωπύλης της Α.Δ.Κ. (http://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/) και την οποία παρουσίασε για πρώτη φορά στο Συνέδριο 25η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS (Αθήνα 11-12.05.2017).

Η Γεωπύλη δημιουργήθηκε με χρήση της τεχνολογίας ArcGIS της Esri, και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά ArcGIS Enterprise, ArcGIS Desktop και Portal for ArcGIS. Συγκεκριμένα, η Marathon Data Systems, ως επίσημος διανομέας του ArcGIS της ESRI στην Ελλάδα, εγκατέστησε τα απαραίτητα λογισμικά και προχώρησε στις απαιτούμενες αρχικοποιήσεις στα ArcGIS Enterprise και  Portal for ArcGIS για την λειτουργία της Γεωπύλης της ΑΔΚ. Η υλοποίηση της Γεωπύλης έγινε από στελέχη του Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και η Marathon Data Systems παρείχε τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση της Γεωπύλης.

Τα προσδοκώμενα οφέλη από αυτήν την πρωτοβουλία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι τόσο η ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και η δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τις παραγόμενες γεωπληροφορίες και τα δεδομένα που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς.

Επισημαίνεται ότι η πύλη επικαιροποιείται συνεχώς και για το επόμενο διάστημα θα είναι σε δοκιμαστική λειτουργία για πιθανές απαιτούμενες τροποποιήσεις /προσθήκες. Η ΑΔΚ έχει μακροχρόνια συνεργασία με την Marathon Data Systems για την αναβάθμιση και συντήρηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών της.

Όλες οι δράσεις για την ελεύθερη διάθεση των δεδομένων της ΑΔΚ γίνονται με απόλυτο σεβασμό και συνέπεια απέναντι στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, και σύμφωνα με τις εγγυήσεις της σχετικής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, Οδηγία 95/45 ΕΚ).

Για να επισκεφθείτε την Γεωπύλη κάντε κλίκ εδώ.

Panagiotis PoulopoulosΑποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης