Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

Αττικές Διαδρομές

Η εταιρεία Αττικές Διαδρομές έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί Ολοκληρωμένο ΓΣΠ. Το σύστημα ενοποιεί εφαρμογές για απεικόνιση της υποδομής και του εξοπλισμού της Αττικής Οδού, την αναφορά βλαβών, τα κατασκευαστικά σχέδια,  τη σήμανση, την καταγραφή συμβάντων και την on line παρακολούθηση του στόλου των επιχειρησιακών οχημάτων. Τέλος, χρησιμοποιείται και για την παραγωγή δυναμικών αναφορών και χαρτών. Το ΓΣΠ των Αττικών Διαδρομών είναι μέρος του εταιρικού intranet, κάνει εκτενή χρήση web services και της πλατφόρμας ArcGIS Online.

Panagiotis PoulopoulosΑττικές Διαδρομές