Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

Δήμος Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επενδύει συστηματικά στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών για πλέον των δέκα ετών.

Χρησιμοποιεί την τεχνολογία ArcGIS σε πολλές Διευθύνσεις και Τμήματα, όπως για παράδειγμα της Πολεοδομίας και του Ηλεκτροφωτισμού. Επιπλέον, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ενημέρωσης του Δήμου σε ότι αφορά τα Μνημεία της πόλης, δημιουργήθηκε με χρήση της τεχνολογίας ArcGIS της Εsri και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν το ArcGIS Online και η εφαρμογή Esri Story Maps, η οποία επιτρέπει τον συνδυασμό χαρτών με αφηγηματικό κείμενο, εικόνες και περιεχόμενο πολυμέσων.

Μέσω της πλατφόρμας και της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ενημερωθεί για μνημεία και σημεία της πόλης, να ξεναγηθεί σε αυτά, να επιλέξει από ένα πλήθος θεματικών διαδρομών, με κριτήρια τα ενδιαφέροντα του, τον διαθέσιμο χρόνο του, ακόμη και τη δυνατότητα ή το επίπεδο προσβασιμότητας, προτείνοντας την καλύτερη, κατά περίπτωση, διαδρομή.

Panagiotis PoulopoulosΔήμος Θεσσαλονίκης