Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής

Η Marathon Data Systems υλοποίησε έργο ανάπτυξης Γ.Σ.Π. ArcGIS στην ΕΔΑ Αττικής. Στόχος του έργου ήταν η ομογενοποίηση όλων των δεδομένων της ΕΔΑ Αττικής, όπως το δίκτυο αερίου, δημογραφικά δεδομένα, marketing στοιχεία, επεκτάσεις και προγραμματισμός δικτύου κ.λπ. Η Marathon Data Systems μεταξύ άλλων: Υλοποίησε τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων με πρόβλεψη διασύνδεσης με άλλα συστήματα όπως SAP, SCADA κ.λπ. Ανέπτυξε εφαρμογή WebGIS και  εκπαίδευσε το προσωπικό της. Έκτοτε έχει αναλάβει την υποστήριξη της εγκατάστασης και επεκτάσεων.

Panagiotis PoulopoulosΕταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής