Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ υλοποιήθηκε και εξελίσσεται συστηματικά ένα ολοκληρωμένο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, ικανό να καλύψει τις πολλαπλές και συχνά, ιδιαίτερες ανάγκες ενός οργανισμού, που διαχειρίζεται ευαίσθητες γεωγραφικές πληροφορίες μέσω λειτουργικά απαιτητικών και συνήθως κρίσιμων εφαρμογών.

Το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει πρόσβαση στις εφαρμογές του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, ανάλογα με τον ρόλο του στη δημιουργία και στην χρήση γεωγραφικού περιεχομένου.

Οι εφαρμογές, οι οποίες εκτελούνται στο περιβάλλον διαφόρων συσκευών, όπως desktop, smartphones, tablets, χρησιμοποιούν ως τεχνολογική υποδομή την πλατφόρμα ArcGIS της Esri.

Panagiotis PoulopoulosΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.