Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

Ελληνικό Κτηματολόγιο

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση την τεχνολογία ArcGIS. Το προσωπικό του οργανισμού, έχοντας στην διάθεσή του τα πλέον αξιόπιστα εργαλεία εισαγωγής και διαχείρισης κτηματολογικών δεδομένων, καθώς και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ανάλυσης και χαρτογραφικής αποτύπωσης πληροφοριών κτηματογράφησης, είναι σε θέση να αξιοποιεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά τις κρίσιμες γεωχωρικές πληροφορίες που διαχειρίζεται, τόσο εσωτερικά στον οργανισμό, όσο και στην συνεργασία του με φορείς του δημοσίου ή ιδιώτες, αλλά κυριότερα στην σχέση του με τους πολίτες.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, βασιζόμενο στην τεχνολογία ArcGIS έχει αναπτύξει το Σύστημα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του λειτουργούντος Κτηματολογίου, που αποτελεί το κεντρικό σύστημα εισαγωγής και διαχείρισης όλων των χωρικών μεταβολών. Ταυτόχρονα, για την αξιόπιστη διεκπεραίωση κρίσιμων διοικητικών πράξεων, έχουν υλοποιηθεί εργαλεία και ροές εργασίας, που βοηθούν σε σημαντικό βαθμό το προσωπικό του οργανισμού να ελέγξει και να επικυρώσει γεωχωρικά δεδομένα σε περιοχές εκτεταμένων μεταβολών που συνδέονται με πράξεις αναδασμού, αλλαγής του αιγιαλού κ.α.

Επίσης, στην τεχνολογία ArcGIS βασίζεται η υλοποίηση της οδηγίας INSPIRE, την οποία έχει αναλάβει το Ελληνικό Κτηματολόγιο και αφορά στην δημόσια διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και την διαμόρφωση μιας πανευρωπαϊκής υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών, στην οποία να βασίζονται οι περιβαλλοντικές πολιτικές και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Panagiotis PoulopoulosΕλληνικό Κτηματολόγιο