Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ArcGIS για την συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, με βασικό σκοπό την αποτύπωση και τον ανασχεδιασμό των αστικών και αγροτικών δρομολογίων διανομής αλλά και άλλες παραγωγικές χρήσεις.

Η συλλογή των στοιχείων (διευθύνσεις – σημεία εναπόθεσης αλληλογραφίας, Ταχ. Καταστήματα και Ταχ. Πρακτορεία ) γίνεται με  χρήση των λογισμικών πεδίου  ArcPad και Collector for ArcGIS.

Με τη χρήση των Desktop λογισμικών, πραγματοποιείται ο έλεγχος καθώς και οι διορθώσεις των δεδομένων, τα οποία εμπεριέχονται σε ArcSDE χωρική βάση δεδομένων. Παράλληλα με τα ανωτέρω, γίνεται ψηφιοποίηση των γεωγραφικών υποβάθρων και του οδικού δικτύου της χώρας.

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιούνται τα έτοιμα εργαλεία της πλατφόρμας (ArcToolbox, Network Analyst, ArcGIS Desktop), ενώ με τη χρήση των διαθέσιμων API και SDK χτίστηκαν εφαρμογές ειδικού σκοπού για τη διαμόρφωση των σχεδίων και τον υπολογισμό των ημερήσιων χρόνων των δρομολογίων της αστικής και αγροτικής διανομής.

Μια από τις παραγωγικές χρήσεις του GIS συστήματος των ΕΛΤΑ, είναι και η παραγωγή των αρχείων που τροφοδοτούν με δεδομένα εύρους Ταχυδρομικών Κωδίκων τις μηχανές αυτόματης ταξινόμησης της αλληλογραφίας, των Κέντρων Διαλογής των ΕΛΤΑ.

Η παρουσίαση των δεδομένων του συστήματος GIS, γίνεται μέσω web εφαρμογών, με τη χρήση έντυπων χαρτών, αναφορών σε φύλλα excel, κ.α.

Anastasia MavridakiΕλληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)