Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

ΕΥΑΘ Α.Ε.

Το Τμήμα GIS της ΕΥΑΘ Α.Ε., ενσωματώνει προϊόντα ArcGIS Desktop, ArcGIS Enterprise για τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, επενδύοντας στο GIS εδώ και  18 χρόνια και έχοντας ήδη ενσωματώσει επιχειρησιακά την τεχνολογία στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, δημιουργώντας μια δυναμική βάση συνεχούς αποθήκευσης και διάχυσης πληροφορίας.

Ενημερώνει τη βάση δεδομένων και διαχέει τη χαρτογραφική πληροφορία σε όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και διευθύνσεις της εταιρείας. Παρέχει online σύνδεση με τα συνεργεία ύδρευσης και αποχέτευσης που είναι διάσπαρτα στην πόλη, και μέσω συσκευών τηλεφώνου ή tablets (mobile GIS) εξασφαλίζει συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία, παρέχοντας πληροφόρηση ενσωματώνοντας διορθώσεις σε καθημερινή βάση. Συνδέεται online με το βλαβοληπτικό κέντρο για τη διαχείριση τηλεφωνικών αιτημάτων πελατών, με το πελατολόγιο αποχέτευσης και ύδρευσης (πιλοτικά) συνδυάζοντας άλλα τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας. Έχει αμφίδρομη επικοινωνία με το λογισμικό υδραυλικού μοντέλου της εταιρείας. Επίσης έχει αμφίδρομη επικοινωνία με τους εργολάβους κατασκευής δικτύων και έργων της εταιρείας.

Panagiotis PoulopoulosΕΥΑΘ Α.Ε