Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

ΓΑΙΑΟΣΕ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο,  που δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης  της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα και διαχειρίζεται εκτάσεις 100.000 στρεμμάτων και πλήθος κτιρίων άνω των 4500 με εμβαδόν 540.000 τ.μ.

Η εταιρεία δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον ΟΣΕ Α.Ε. και παρουσιάζει σημαντική κερδοφορία.

Παράλληλα με τον πρωταρχικό στόχο της εταιρείας για τη διατήρηση της κερδοφορίας και την αύξηση των εσόδων του μετόχου, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. υποστηρίξει τις αναπτυξιακές δράσεις που συμβάλλουν θετικά στις τοπικές οικονομίες και δημιουργούν προϋποθέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης.

Ανέπτυξε το Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS και εξυπηρετεί το μητρώο της ακίνητης περιουσίας και τις μισθώσεις. Σε αυτό απεικονίζονται:

 • Τα όρια της ακίνητης περιουσίας
 • Τα κτίσματα
 • Οι θέσεις των μισθώσεων
 • Η σιδηροδρομική υποδομή.

Τα δεδομένα αυτά είναι ελεύθερα προσβάσιμα σαν υπηρεσίες και μέσα από εφαρμογές σε όλους τους πολίτες με χρήση του Portal for ArcGIS. Η πληροφορία διαρκώς ενημερώνεται όταν γίνονται αλλαγές όπως νέες απαλλοτριώσεις, τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται ή παραχωρήσεις προς το δημόσιο.

Η εταιρεία επίσης χρησιμοποιεί το ΓΣΠ στις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιεί στα πλαίσια του έργου της. Τα στοιχεία των επιθεωρήσεων καταγράφονται με την χρήση tablets ή κινητών τηλεφώνων με χρήση εφαρμογών ArcGIS όπως Collector for ArcGIS.

Δείτε το Portal for ArcGIS της ΓΑΙΑΟΣΕ στο url http://gaiaose.maps.arcgis.com/home/index.html

Anastasia MavridakiΓΑΙΑΟΣΕ