Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), ιδρύθηκε το 1889 και αποτελεί τον αρχαιότερο χαρτογραφικό οργανισμό της χώρας. Στο πλαίσιο της διττής αποστολής της, παράγει και διανέμει σύγχρονα και αξιόπιστα Γεωγραφικά Υλικά (ΓΥ) στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), ενώ παράλληλα παρέχει αναβαθμισμένες γεωγραφικές υπηρεσίες στους πολίτες της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της.

Η ΓΥΣ υπήρξε η πρωτοπόρος της υιοθέτησης της τεχνολογίας των GIS στην Ελλάδα, ήδη από το έτος 1984. Σήμερα, εφαρμόζει την τεχνολογία αυτή, μέσω των λογισμικών ArcGIS, ArcGIS Server και των επεκτάσεων τουs (extensions), στους κάτωθι τομείς:

 • Συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης ψηφιακών γεωγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων, από διάφορες πηγές
 • Κατασκευής σειράς χαρτών διαφόρων κλιμάκων (1:500.000, 1:250.000, 1: 50.000).
 • Δημιουργίας υπηρεσιών χαρτογραφικών υποβάθρων, διαφανών και εργαλείων χωρικής ανάλυσης.
 • Ανάπτυξης και λειτουργίας δικτυακής εφαρμογής ανάλυσης εδάφους, ψηφιακών διαδραστικών χαρτών (Η/Υ, Tablet και κινητό) , καθώς και γεωευρετηρίου για τον εντοπισμό και παραγγελία χορηγούμενων ΓΥ, μέσω δικτυακής πύλης (http://web.gys.gr/GeoSearch/GYS/)
Panagiotis PoulopoulosΓεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)