Έργα

H Marathon Data Systems υποστηρίζει σε καθημερινή βάση μια πλειάδα σημαντικών έργων υποδομής που συντηρούν και εξελίσσουν φορείς του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η τεχνολογική πλατφόρμα ArcGIS αποτελεί την ιδανική λύση σε μια μεγάλη κατηγορία αντικειμένων και κατηγοριών όπως:

 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομία
 • Χωροταξία
 • Χαρτογραφία
 • Γεωργία
 • Περιβάλλον
 • Γεωλογία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οδοποιΐα
 • Αποχέτευση
 • Μεταφορές
 • Ύδρευση
 • Δάση, Πυρκαγιές
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • GPS
 • Δορυφορικά Δεδομένα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τρισδίαστατα Μοντέλα
 • Στατιστικά
 • Internet Εφαρμογές
 • Πωλήσεις
 • Multimedia
 • Marketing
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Τουρισμός κ.λ.π.

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικά μερικά έργα υποδομής με χρήση της πλατφόρμας ArcGIS

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου

Το Κυπριακό Κτηματολόγιο και συγκεκριμένα το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, συντηρεί για περισσότερα από 30 χρόνια, ένα από τα παλαιότερα συστήματα GIS της εταιρείας ESRI για την διαχείριση κτηματολογικών, εκτιμητικών και χωρικών δεδομένων. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα πλήρως ενοποιημένα και ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών γης, μοναδικό στο είδος του παγκοσμίως, το οποίο κατανέμεται σε ολόκληρη την Κύπρο, βασιζόμενο σε μία εκτεταμένη πλατφόρμα διασυνδεδεμένων διακομιστών και δεδομένων.

Το σύστημα GIS του Κυπριακού Κτηματολογίου, είναι σε θέση να υποστηρίζει πλήρως το προσωπικό του Τμήματος στην διεκπεραίωση επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων συμβάλλοντας τα μέγιστα σε όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας και των ευρύτερων σχεδιασμών του Κράτους.  Είναι σε θέση να παρέχει κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν είτε άμεσα τα γεωτεμάχια και το σχετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή έμμεσα γεωχωρικές πληροφορίες που επηρεάζουν την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας.  Επίκεντρο αυτής της πληροφορίας, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του Τμήματος και ταυτόχρονα, μέγιστο συντελεστή ισχύος και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το ίδιο το γεωτεμάχιο με τις διάφορες συνδεδεμένες πληροφορίες.  Σήμερα, το σύστημα GIS του Κυπριακού Κτηματολογίου βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους αναβάθμισης, με την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων λογισμικών της πλατφόρμας ArcGIS.

Παράλληλα, το Κυπριακό Κτηματολόγιο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της εθνικής υποδομής γεωχωρικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, σε τομείς όπως η χωρομετρία, χαρτογραφία, γεωδαισία, υδρογραφία κ.α., η χρήση προϊόντων λογισμικού της πλατφόρμας ArcGIS είναι επιτακτική και συστηματική. Ως αποτέλεσμα, το Κυπριακό Κτηματολόγιο έχει ανοίξει πλήρως τις πύλες του προς τα έξω, υιοθετώντας μια ευρύτερη στρατηγική που υποστηρίζει τα ανοικτά δεδομένα και είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστα γεωχωρικά δεδομένα, δημόσια, προς όλους τους πολίτες, μέσα από υποδομή portal, η οποία επίσης έχει αναπτυχθεί, βασιζόμενη σε προϊόντα λογισμικού της πλατφόρμας ArcGIS.

 

Panagiotis PoulopoulosΤμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου