Ειδικές λύσεις

Επεκτάσεις από την Esri

Η Esri παρέχει ειδικές επεκτάσεις που εστιάζουν σε εξειδικευμένους τομείς, όπως αεροπορία, ναυτικό, άμυνα, κ.λπ. παρέχοντας τη δυνατότητα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις να διαχειριστούν σχετικές πρωτογενείς πληροφορίες και να δημιουργήσουν δευτερογενή προϊόντα και υπηρεσίες GIS. Οι επεκτάσεις αυτές είναι:

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την κάθε λύση ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξασφαλίσετε πρόσβαση
σε δοκιμαστική άδεια (evaluation license)

Panagiotis PoulopoulosΕιδικές λύσεις – επεκτάσεις από την Esri