ArcGIS Enterprise

Το ArcGIS Enterprise είναι μια πλατφόρμα χαρτογράφησης και ανάλυσης που παρέχει Web GIS υπηρεσίες στην υποδομή του οργανισμού και επιτρέπει τη δημιουργία, χρήση και κοινοποίηση χαρτών από οποιαδήποτε συσκευή, σε οποιοδήποτε μέρος και κάθε στιγμή.

Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η εγκατάσταση του να υποστηρίζεται σε πολλά περιβάλλοντα όπως φυσικούς servers του οργανισμού σας, virtual περιβάλλοντα, cloud υπηρεσίες όπως Amazon Web Services (AWS) και Microsoft Azure ή και συνδυασμό αυτών.

Ευέλικτη Εγκατάσταση

Επιχειρησιακή ετοιμότητα

Δημιουργία, επέκταση και αυτοματοποίηση

Ξεκινήστε να εργάζεστε με το ArcGIS Enterprise

Η τεχνολογία ArcGIS Enterprise αποτελείται από τέσσερα διακριτά μέρη (ArcGIS GIS Server και οι επεκτάσεις του, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store, Web Adaptor) για να οργανώνετε και να διαμοιράζετε την εργασία σας, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια:

ArcGIS GIS Server

Το λογισμικό ArcGIS GIS Server είναι ένα ολοκληρωμένο server-based γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (webGIS). Συνδέεται με εφαρμογές και υπηρεσίες για διαχείριση χωρικών δεδομένων, οπτικοποίηση και χωρική ανάλυση και παρέχει τη δυνατότητα διάχυσης γεωγραφικών δεδομένων με χρήση προηγμένων εργαλείων και μοντέλων. Το λογισμικό ArcGIS GIS Server καθιστά εύκολο στους οργανισμούς να διαμοιράζονται χαρτογραφικές υπηρεσίες και εφαρμογές μέσω του διαδικτύου.

Portal for ArcGIS

Το Portal for ArcGIS  παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαδικτυακής πύλης για το διαμοιρασμό, την αναζήτηση και τη χρήση GIS περιεχομένου. Αποτελεί την λύση δημιουργίας ενός περιβάλλοντος αντίστοιχου του ArcGIS Online (AGOL) το οποίο ωστόσο λειτουργεί αμιγώς πίσω από το firewall του οργανισμού σας, παρέχοντας έτσι πλεονεκτήματα πλήρους διαχείρισης και υιοθέτησης πολιτικών ασφαλείας κατά τα πρότυπα του οργανισμού σας.

ArcGIS Data Store

Το ArcGIS Data Store είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε εύκολα την αποθήκευση δεδομένων που χρησιμοποιούνται με το Portal σας. Εάν δεν είστε ειδικός στις βάσεις δεδομένων, το ArcGIS Data Store σας προσφέρει μενού εύκολης εγκατάστασης και παραμετροποίησης.

Web Adaptor

Το Web Adaptor είναι μια εφαρμογή που λαμβάνει τα web service requests μέσω ενός κοινού URL και τα στέλνει στα GIS server μηχανήματα που υπάρχουν. Προσφέρει δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτους Web Server, εκτελεί λειτουργίες Reverse Proxy και παρέχει λειτουργίες διαμοιρασμού φόρτου μεταξύ πολλαπλών ArcGIS Server.

Πρόσθετες επεκτάσεις

Το λογισμικό ArcGIS GIS Server διαθέτει ειδικές επεκτάσεις όπως ArcGIS Data Reviewer, ArcGIS Workflow Manager, Mapping and Charting Solutions, ArcGIS for INSPIRE και Esri Roads and Highways.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλες τις επεκτάσεις του ArcGIS GIS Server.

Σημαντικά Χαρακτηριστικά ArcGIS Enterprise

  • Λειτουργεί σε πολλαπλές μηχανές και σε βάσεις δεδομένων της επιλογής σας (Amazon RDS for Microsoft SQL Server, Amazon RDS for PostgreSQL, IBM DB2, IBM Informix, Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database, Oracle, PostgreSQL)
  • Υποστηρίζει απεριόριστες ταυτόχρονες συνδέσεις σε μία geodatabase πολλών χρηστών
  • Υποστηρίζει απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης γεωγραφικών δεδομένων

ArcGIS Enterprise Premium Organization Capabilities

Η τεχνολογία ArcGIS Enterprise προσφέρει και επεκτείνει πέραν του ArcGIS GIS Server επιπλέον διακριτούς ρόλους και προσθέτει δυνατότητες που περιλαμβάνουν: ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server και ArcGIS Mission Server.

Αναλυτικότερα:

Εργαλείο για την διαχείριση δεδομένων πραγματικού χρόνου ως ένα επιπλέον θεματικό επίπεδο των δεδομένων του οργανισμού για την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Ο ArcGIS GeoEvent Server μπορεί να παρακολουθεί στοιχεία που αλλάζουν συνεχώς θέση, όπως οχήματα, αεροσκάφη και πλοία ή στοιχεία που έχουν σταθερή θέση όπως περιβαλλοντικοί αισθητήρες, καιρού κτλ.

Ο ArcGIS Geoevent Server συνδέεται με διάφορους τύπους συνεχούς ροής δεδομένων (stream data), με αποτέλεσμα οι GIS εφαρμογές να δείχνουν τις τελευταίες πληροφορίες, όπως αυτές συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Περιλαμβάνει connectors για τις πιο συνηθισμένες ροές δεδομένων,  όπως τις συσκευές GPS που βρίσκονται ενσωματωμένες σε οχήματα, καθώς και τους φορείς κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Επιπλέον μπορείτε να βρείτε connectors online ή να χρησιμοποιήστε το ArcGIS GeoEvent Server SDK ώστε να φτιάξετε τους δικούς ή και να επεκτείνετε περαιτέρω τις υπάρχουσες δυνατότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εργαλείο για τη διαχείριση μεγάλου όγκου εικόνων και πλεγματικών δεδομένων σε όλα τα μεγέθη γρήγορα και με ακρίβεια. Με το ArcGIS Image Server, είναι εύκολο να διαμοιράζεστε διαδραστικά προϊόντα εικόνας και να παρέχετε πρόσβαση στους τελικούς χρήστες όπως αυτοί το έχουν ανάγκη μέσω της πλατφόρμας του ArcGIS.

To ArcGIS Image Server προσφέρει εργαλεία δημιουργίας Dynamic Image Services για μεγάλες συλλογές εικόνων από δορυφόρους, εναέριους αισθητήρες και αισθητήρες από drones, καθώς και για πλεγματικά δεδομένα όπως ορθοφωτογραφίες, υψομετρικά μοντέλα, lidar, κ.α. Τα Dynamic Image Services προσφέρουν δυνατότητες on the fly επεξεργασίας και δυναμικών μωσαϊκών ψηφιδωτών.Επιπλέον διαθέτει εργαλεία Raster analysis για την εξαγωγή πληροφορίας από εικόνες, ενεργοποιώντας την μαζική επεξεργασία και ανάλυση εικόνων και πλεγματικών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εργαλείο για γρήγορη επεξεργασία χωροχρονικών δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data) και δυνατότητα μείωσης του χρόνου επεξεργασίας από ημέρες σε λεπτά.

Με το ArcGIS GeoAnalytics Server μπορείτε να επεκτείνετε τις αναλύσεις σας πέρα από ένα μόνο στιγμιότυπο και να διερευνήσετε περίπλοκα ζητήματα που εκτείνονται σε χώρο και χρόνο.  Όταν βάζετε επιχειρησιακά δεδομένα σε ένα χωρικό και χρονικό πλαίσιο μπορείτε να δείτε συσχετίσεις, πρότυπα, ανωμαλίες καθώς και τις τάσεις-μοτίβα των δεδομένων σας. Το ArcGIS GeoAnalytics Server λειτουργεί με τα υπάρχοντα γεωχωρικά και πινακοειδή δεδομένα σας, ώστε να μπορείτε να βρείτε Hot Spots, να αναλύσετε τάσεις-μοτίβα, να τρέξετε Buffers και να οπτικοποιήσετε αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου. Το λογισμικό μπορεί να αναλύσει δεδομένα από συστήματα όπως Hive, HDFS, Flat Files και GIS.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Το ArcGIS Notebook Server αποτελεί ένα εργαλείο του Geospatial Cloud της Esri που παρέχει μια ευέλικτη διαδικτυακή διεπαφή για ισχυρή ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων. Με το ArcGIS Notebook Server μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάλυση, να αυτοματοποιήσετε τις ροές εργασίας και να οπτικοποιήσετε αμέσως τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της ανάλυσης σας σε ένα γεωγραφικό περιβάλλον.

Το ArcGIS Notebook Server είναι ένα αποτελεσματικό, σύγχρονο περιβάλλον που συνδυάζει κώδικα, on the fly οπτικοποίηση, χάρτες και εργαλεία δεδομένων. Επιπλέον, σας δίνει την δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Python να εκτελέσετε χωρική ανάλυση, να διαχειριστείτε επιστημονικά δεδομένα και να αυτοματοποιήσετε τις διαχειριστικές εργασίες του ArcGIS Enterprise. Οι χρήστες τους ArcGIS Notebook Server μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους της Esri’s Python – το ArcGIS API για Python και ArcPy – και τις δημοφιλείς open-source βιβλιοθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Το ArcGIS Mission αποτελεί ένα εργαλείο του Geospatial Cloud της Esri που χρησιμοποιείται για την διαχείριση των αποστολών σε περιπτώσεις κρίσεων (Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ). Το ArcGIS Mission περιλαμβάνει εργαλεία για κατασκευή, κοινοποίηση και προβολή χαρτών, οργάνωση ομάδων και άλλων απαραίτητων στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση-αποστολή. Το ArcGIS Mission αποτελείται από τρία συστατικά: Manager, Responder και Server.

Συνοπτικά:

Με το ArcGIS Mission Manager web app δημιουργούνται και οργανώνονται οι επιχειρήσεις-αποστολές.

Με το ArcGIS Mission Responder εκτελείται η επιχείρηση-αποστολή μέσω μιας εφαρμογής σε φορητή συσκευή.

Με το ArcGIS Mission Server, γίνεται η σύνδεση των Manager και Responder.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξασφαλίσετε πρόσβαση
σε δοκιμαστική άδεια (evaluation license)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Panagiotis PoulopoulosArcGIS Enterprise