ArcGIS Online

Χαρτογράφηση χωρίς όρια

Το ArcGIS Online  είναι μία ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσίασης, πληροφόρησης και γεωγραφικής ανάλυσης για κάθε οργανισμό. Επιτρέπει την εύκολη δημιουργία και δημοσίευση διαδραστικών χαρτών και την πρόσβαση σε αυτούς από οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε και κάθε στιγμή. Χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς για τον διαμοιρασμό της γεωγραφικής πληροφορίας σε μεγαλύτερες κοινότητες χρηστών ή στο ευρύ κοινό. Βασικό πλεονέκτημα του ArcGIS Online αποτελεί το γεγονός ότι ο κάθε οργανισμός μπορεί πλέον να παρέχει Web GIS υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται επένδυση τόσο σε υλικό (hardware) και δικτυακή υποδομή, όσο και σε λογισμικό (software). Βασικά του χαρακτηριστικά και γνωρίσματα είναι:

Έτοιμο προς Χρήση

Το λογισμικό είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση. Προσφέρεται ως υπηρεσία (SaaS – Software as a Service), δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη ενός οργανισμού να χρησιμοποιούν έτοιμα εργαλεία για τη δημιουργία, δημοσίευση και χρήση χαρτών και εφαρμογών μέσω διαδικτύου, με τον έλεγχο των δεδομένων να παραμένει στον οργανισμό.

Εύκολη Συνεργασία

Το ArcGIS Online παρέχει ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον εργασίας το οποίο διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών-μελών εντός του οργανισμού. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν ομάδες και να προσκαλούν άλλους ώστε να συνεργάζονται σε projects κοινού ενδιαφέροντος και να διαμοιράζονται χάρτες, δεδομένα, και άλλο περιεχόμενο αποδοτικά και γρήγορα.

Πρόσβαση στο Περιεχόμενο του Living Atlas

Μέσω του ArcGIS Online προσφέρεται η δυνατότητα πρόσβασης στο Living Atlas of the World, που αποτελεί μια πλούσια συλλογή από χάρτες υποβάθρου, δημογραφικούς χάρτες, υπηρεσίες εικόνων και δεδομένων. Οι χάρτες αυτοί αποτελούν μια καλή βάση για την εργασία των μελών του οργανισμού και αποτελούν αξιόπιστο περιεχόμενο που δημιουργείται από παρόχους δεδομένων, καθώς και από κοινότητες χρηστών GIS από όλο τον κόσμο.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Living Atlas ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

Ασφάλεια και κυριότητα των δεδομένων

Το ArcGIS Online προσφέρει πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας των δεδομένων του οργανισμού τόσο σε επίπεδο χρηστών και εφαρμογής, καθώς και σε επίπεδο δικτύου. Η πληροφορία προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων, των οποίων η κυριότητα παραμένει στον οργανισμό. Με αυτό τον τρόπο, ο οργανισμός ελέγχει ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα και τους χάρτες του. Μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, την προστασία απορρήτου και τη συμμόρφωση με κανονισμούς και πρότυπα, καθώς και σε ενημερώσεις και ειδοποιήσεις, βέλτιστες πρακτικές, διαθεσιμότητα συστήματος και ιστορικό κατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες https://doc.ArcGIS.com/en/trust/.

Διαθέσιμες Έτοιμες εφαρμογές

Μέσω του ArcGIS Online διατίθενται έτοιμες προς χρήση εφαρμογές ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν τόσο σε desktop περιβάλλοντα όσο και σε πλέον σύγχρονες συσκευές όπως tablets, και smart phones. Δεν απαιτούν προγραμματισμό για τη χρήση τους, αντίθετα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες.

Ενδεικτικά οι παρακάτω εφαρμογές είναι διαθέσιμες προς χρήση, είτε απευθείας μέσω της πλατφόρμας του ArcGIS Online είτε στα αντίστοιχα app stores.

Διαθέσιμες Έτοιμες εφαρμογές (apps)

  • ArcGIS Workforce
  • ArcGIS Navigator
  • ArcGIS Field Maps
  • ArcGIS Survey123
  • ArcGIS Drone2Map
  • ArcGIS Dashboards
  • ArcGIS for Office
  • ArcGIS Insights
  • ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud
  • GeoPlanner for ArcGIS
  • ArcGIS Web AppBuilder
  • ArcGIS StoryMaps and Web App Templates
  • ArcGIS AppStudio
  • ArcGIS Earth
  • ArcGIS Explorer
  • Web Mapping Apps

Διαθεσιμότητα

Το ArcGIS Online ως προϊόν είναι διαθέσιμο ως μία ετήσια web υπηρεσία, η οποία αδειοδοτείται με User Types. Σκοπός των διαφορετικών τύπων χρηστών που προσφέρονται είναι να καλύψουν τις ξεχωριστές ανάγκες που προκύπτουν στα μέλη ενός οργανισμού προσφέροντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για την εργασία τους. Ενδεικτικά οι βασικοί τύποι χρηστών είναι:

 • Viewer
 • Editor
 • Mobile Worker
 • Creator
 • GIS Professional

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα User Types που παρέχονται και για τις δυνατότητες που προσφέρουν μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

ArcGIS Online Organizational Subscription με την προμήθεια ArcGIS Desktop

Mε την προμήθεια κάθε άδειας GIS Professional (Basic, Standard, Advanced) παρέχεται χωρίς κόστος στα πλαίσια της εγγύησης/συντήρηση, ένα ArcGIS Online subscription.

Το ArcGIS Pro συνεργάζεται απρόσκοπτα με το ArcGIS Online, την cloud λύση της Esri, έτσι ώστε οι χάρτες που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες του GIS να είναι προσβάσιμοι στα μέλη εντός ή εκτός  του οργανισμού χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα, και προσφέρει:

 • Έναν Creator (πρώην Level 2) User Type ανά άδεια ArcGIS Desktop
 • 100 Service Credits ανά άδεια ArcGIS Desktop

Πλεονεκτήματα ArcGIS Online Organizational Subscription

Με χρήση του ArcGIS Online Organizational Subscription, ένας οργανισμός μπορεί να αποκτήσει πλεονέκτημα στους παρακάτω τομείς:

Ο διαμοιρασμός των χαρτών σε χρήστες εντός και εκτός του οργανισμού συνήθως απαιτεί την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογών. Το ArcGIS Online Organizational Subscription απλοποιεί αυτή τη διαδικασία παρέχοντας εργαλεία και templates που επιτρέπουν τη δημιουργία και το διαμοιρασμό χαρτών και δεδομένων χωρίς τη χρήση προγραμματισμού. Επιπλέον είναι δυνατή η δημιουργία custom εφαρμογών που αναπτύσσονται προγραμματιστικά με χρήση των ArcGIS APIs ή SDKs.

Το ArcGIS Online Organizational Subscription επιτρέπει τη δημιουργία και δημοσίευση χαρτών οι οποίοι διατίθενται είτε στο ευρύτερο κοινό, είτε χρησιμοποιούνται εσωτερικά εντός του οργανισμού. Από τη στιγμή που η πληροφορία δημοσιεύεται, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή μέσω ενός web browser, κινητής συσκευής ή εφαρμογής. Οι χρήστες φορητών συσκευών μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ArcGIS χρησιμοποιώντας εφαρμογές που είναι διαθέσιμες δωρεάν από το Apple App Store, Google Play Store, Microsoft Store Marketplace, ή το Amazon Appstore for Android. Τέλος, οι εφαρμογές μπορεί να είναι αυτόνομες ή να ενσωματωθούν σε άλλες ήδη υπάρχουσες.

Με τη χρήση του ArcGIS Online Organizational Subscription παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας των μελών του οργανισμού σε αιτήματα για δημιουργία χαρτών και ανάλυση. Δεδομένα που δημιουργήθηκαν από ένα χρήστη, μπορούν να δημοσιευτούν ώστε να είναι προσβάσιμα και σε άλλους. Οι χρήστες μπορούν επίσης να συγκρίνουν τα αποτελέσματα διαφορετικών αναλύσεων χρησιμοποιώντας διαδικτυακές εφαρμογές, βελτιώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την επικοινωνία. Ακόμα, μπορούν να δημοσιεύσουν με ασφάλεια τα δεδομένα και τις υπηρεσίες τους και να τα διαμοιραστούν με συγκεκριμένες ομάδες εντός του συστήματος. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων του οργανισμού να επιβλέπουν την εξέλιξη και την κατάσταση των εργασιών μέσω αναφορών, χαρτών, διαγραμμάτων και γραφημάτων με χρήση εργαλείων, όπως το insight for ArcGIS.

Το ArcGIS Online Organizational Subscription μπορεί να φιλοξενήσει δεδομένα και υπηρεσίες που δημιουργούνται από τους χρήστες (hosted web services). Έτσι, δημιουργείται μία βιβλιοθήκη περιεχομένου στην οποία όλοι έχουν πρόσβαση. Επιπρόσθετα, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες που διατίθενται από το ArcGIS Online όπως για παράδειγμα, μεγάλο εύρος basemaps (street maps, topographic maps, imagery, κ.α.), δημογραφικές αναλύσεις και δεδομένα, geocoding και geometry services.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξασφαλίσετε πρόσβαση σε δοκιμαστική άδεια (Evaluation license)

Panagiotis PoulopoulosArcGIS Online